Slovenská filharmónia | Vstupné a zľavyPondelok                    09.00-14.00
Utorok - Piatok           13.00-19.00

+ hodinu pred začiatkom koncertu

 

 

OZNAM PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Vážení návštevníci,
dovoľujme si vás informovať, že vzhľadom na aktuálne vyhlásenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 30. 9. 2020 o hromadných podujatiach obmedzuje Slovenská filharmónia predaj vstupeniek na koncerty. Vybrané koncerty vám z Koncertnej siene sprostredkujeme v priamom prenose na stream.filharmonia.sk a FB SF. Veríme, že v najbližšom období sa epidemiologická situácia zlepší a opäť sa spoločne stretneme na koncertoch v priestoroch Slovenskej filharmónie.

 

Návštevníkom, ktorí majú zakúpené vstupenky na koncerty, ktoré sa v nasledujúcom období neuskutočnia, bude vrátené vstupné po termíne koncertu.

 

V prípade, ak si klient zakúpil vstupenky prostredníctvom portálu Návštevník.sk, môže požiadať o vrátenie peňazí nasledujúcim spôsobom:

  • Priamo v pokladnici SF s vytlačenými vstupenkami
  • Mailovou formou/ mailom na adrese vstupenky@filharmonia.sk.

K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. Takisto je potrebné aj doloženie detailu transakcie, v ktorom je zreteľne uvedená suma, dátum a číslo účtu platcu (celý IBAN). Platba bude prevedená na uvedené číslo účtu.

 

 

Ďakujeme za pochopenie, Slovenská filharmónia


****

 

Dear concert visitors,

 


Ticket Office opening hours will be on the following days and times:

MONDAY 09.00 - 14.00

TUESDAY-FRIDAY 13.00 - 19.00

 

 


If the tickets were purchased online through the Portal Navstevnik.sk, you can request for a refund as follows:

 

• Directly at the Slovak Philarmonic Ticket Office presenting tickets printed.
• By e-mail at vstupenky@filharmonia.sk.

 

Refund requests must be accompanied by tickets, preferably in PDF form along with the transaction detail confirmation, clearly indicating the amount, date and account number of the payer (the whole IBAN, BIC/SWIFT code).The payment will be transferred to your account number provided.

 

 

 

We thank you for your understanding. Slovak Philharmonic

 

 

Predaj vstupeniek na 72. koncertnú sezónu 2020/2021

Ceny vstupeniek pre deti do 15 rokov na koncerty cyklu R a J : 3 €

Študentom, dôchodcom, zdravotne postihnutým a držiteľom Kariet EURO<26, ISIC, ITIC a držiteľom preukazu Bratislava City Card poskytuje Slovenská filharmónia zľavy.
Voľný výber koncertov: 10 koncertov a viac - zľava 10%

Zľavy je možné uznať po preukázaní sa príslušným dokladom pri kúpe vstupeniek v pokladni Slovenskej filharmónie.

 

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.

Attention: refund of admission is possible only in case of change of date or cancellation of concert.