BIBIANA - medzinárodný dom umenia pre deti | Vstupné a zľavy


Výstavy
Dieťa 0,50 €
Dospelá osoba 1,00 €

Divadelné predstavenia
Dieťa 0,7 €
Dospelá osoba 1,20 €

Tvorivé dielne
Dieťa 0,70 €
Dospelá osoba 1,20 €