Štúdio 12 | Repertoár

AMERICKÝ CISÁR

Koprodukčný divadelný projekt Štúdia 12 a Divadla Pôtoň podľa reportážnej knihy ...

BYE BYE BARCELONA

Medzinárodná slovensko-španielska inscenácia.

BYE BYE BARCELONA

Medzinárodná slovensko-španielska inscenácia približuje tému ženskej emigrácie d...

BYTIE 2

"Ak veríš v Boha, to ešte neznamená, že Boh verí v teba."

BYTIE 2

"Ak veríš v Boha, to ešte neznamená, že Boh verí v teba."

CENTRUM LÁSKY K FEMINIZMU

V rámci projektu Mliečne zuby

@HILMA

V rámci projektu Mliečne zuby.

MARTIN HODOŇ: ↑&X / A P E N D I X

Tanečný duet Apendix je anticipáciou konca. Nu Dance Fest 2020.

PRINCÍPY NEWSPEAKU

Orwellov text Princípy newspeaku je obsiahla poznámka pod čiarou k slávnemu romá...

SUVENÍR II: NOT TITLED YET (HORTUS POMODORIS)

Nástupište 1-12, Nu Dance Fest 2020.
1 2