Slovenská filharmónia | Repertoár

ADVENTNÝ ORGANOVÝ RECITÁL FLORIAN PAGITSCH

18.12.2016, nedeľa, KS SF 16.00 h O

BEETHOVEN

23.03.2017, štvrtok, KS SF, 19,00 h D   24.03.2017, piatok, KS SF, 19,00 h E

BEETHOVEN, DEBUSSY, DVOŘÁK

28.03.2017, utorok, MS SF, 19,00 h HM

BEETHOVEN, MARTINU, MOZART

02.02.2017, štvrtok, KS SF, 19.00 h D   03.02.2017, piatok, KS SF, 19.00 h E

BEETHOVEN, RUMONDOR, RAVEL, SCHUMANN, SKRIABIN

09. 05. 2017, utorok, MS SF, 19,00 h HM

BIZET, REINECKE, DVOŘÁK, ĽADOV

16.02.2017, štvrtok, KS SF, 19,00 h C

BORODIN, SIBELIUS, ČAJKOVSKIJ

02.11.2016, streda, KS SF, 18,30 h, J

BRAHMS

01.06.2017, štvrtok, KS SF, 19,00 h A   02.06.2017, piatok, KS SF, 19,00 h B

BRAHMS

27.06.2017, utorok, MS SF, 19,00 h HS

BRAHMS, DVOŘÁK

13.11.2016, nedeľa, MS SF, 16.00 h SKO
1 2 3 4 5