Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici | Repertoár

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Dotknite sa kultúrneho dedičstva - čaro kni...

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Európsky deň jazykov

KRÁTKE DEJINY DOLNOZEMSKÝCH SLOVÁKOV A NAŠI VO SVETE

Krátke dejiny dolnozemských Slovákov a Naši vo svete - Slováci južne od hraníc S...

PROF. PAEDDR. EVA MICHALOVÁ, CSC

Prof. PaedDr. Eva Michalová, CSc

SVIATOK HUDBY 2019

Sviatok hudby 2019