Bratislavské hudobné slávnosti | Repertoár

ČAJKOVSKÉHO ORCHESTER VLADIMIR FEDOSEJEV, DIRIGENT

Utorok  2.10. 19.30  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

ČESKÁ FILHARMÓNIA SEMYON BYČKOV, DIRIGENT

Piatok 12.10. 19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

FILHARMÓNIA ARTURA RUBINSTEINA PAWEL PRZYTOCKI, DIRIGENT

Streda 3.10. 19.30   Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

IL GIARDINO DEI SOSPIRI COLLEGIUM 1704

Pondelok 1.10. 19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

JANÁČKOVA FILHARMÓNIA OSTRAVA ILAN VOLKOV, DIRIGENT

Štvrtok 11.10. 19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

KLAVÍRNY RECITÁL DANIIL TRIFONOV

Streda 27.02.2019 19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

KLAVÍRNY RECITÁL MARIAN LAPŠANSKÝ

Nedeľa 30.9. 19.30 Malá sála Slovenskej filharmónie

KOMORNÝ KONCERT SUCHOŇ / MESSIAEN

Sobota 6.10. 16.00 Malá sála Slovenskej filharmónie

KOMORNÝ KONCERT Z TVORBY VLADIMÍRA GODÁRA

Ne 14.10. 16.00 Malá sála Slovenskej filharmónie

LOTYŠSKÝ NÁRODNÝ ORCHESTER ANDRIS POGA, DIRIGENT

Sobota 13.10. 19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
1 2 3