Štúdio 12 | Repertoár

21&COUNTING

Nu Dance Fest 2019

5CHALANOV.SK

Nie každá detská hra je nevinná... Mrazivo vtipná inscenácia o detskom svete oča...

AERO

Nu Dance Fest 2019.

AKÉ DRAMATICKÉ JE TO S NOVOU DRÁMOU?

Festival Nová dráma/New Drama 2019.

AMÁLIA DÝCHA ZHLBOKA

Hosťovanie košického Divadla actor pod vežou. 

AMERICKÝ CISÁR

Koprodukčný divadelný projekt Štúdia 12 a Divadla Pôtoň podľa reportážnej knihy ...

AMERICKÝ CISÁR

Koprodukčný divadelný projekt Štúdia 12 a Divadla Pôtoň podľa reportážnej knihy ...

AMERICKÝ CISÁR

Koprodukčný divadelný projekt Štúdia 12 a Divadla Pôtoň podľa reportážnej knihy ...

ANESTÉZA

Inscenácia o ľuďoch dnešných, stratených, nespokojných.

ANESTÉZA

Inscenácia o ľuďoch dnešných, stratených, nespokojných.
1 2 3 4 5