Štúdio 12 | Repertoár

5CHALANOV.SK

Nie každá detská hra je nevinná... Mrazivo vtipná inscenácia o detskom svete oča...

ANESTÉZA

Inscenácia o ľuďoch dnešných, stratených, nespokojných.

BOD.Y: ADRENA AXIS

Telo ako komplex biochemických procesov. Kreatívny proces ako napnutá tetiva. A ...

ČESKOSLOVENSKÁ NOC DIVADIEL V ŠTÚDIU 12

20.00 Bolest: Studio Hrdiinů Praha, od 21.30 Kino v Štúdiu 12

CHLAP(C)I

Neustále na hranici medzi chlapcami a chlapmi, veľakrát bezradní v tom, kam sa z...

DIVADLO NOMANTINELS: PRIPOJENÍ

Virtuálna nenávisť bolí reálnych ľudí. Ako máme usporiadané naše skutočné životy...

ELEGANCIA KVANTOVÉHO KRÁLIKA

Pohybovo - tanečné experimentovanie s kvantovou teóriou a vnímaním lineárnej a n...

ETOGRAMY

Keď niekoho nového spoznám, predstavujem si jeho etogram. Ako asi jazdí na bicyk...

EVERYWHEN

Soňa Ferienčíková, Mária Júdová, Alexandra Timpau (SK/CZ) EVERYWHEN je intermedi...

EVERYWHEN

Soňa Ferienčíková, Mária Júdová, Alexandra Timpau (SK/CZ) EVERYWHEN je intermedi...
1 2 3 4 5