Štúdio 12 | Repertoár

5CHALANOV.SK

Nie každá detská hra je nevinná... Mrazivo vtipná inscenácia o detskom svete oča...

AMERICKÝ CISÁR

Koprodukčný divadelný projekt Štúdia 12 a Divadla Pôtoň podľa reportážnej knihy ...

AMERICKÝ CISÁR

Koprodukčný divadelný projekt Štúdia 12 a Divadla Pôtoň podľa reportážnej knihy ...

ANESTÉZA

Inscenácia o ľuďoch dnešných, stratených, nespokojných.

ANESTÉZA

Inscenácia o ľuďoch dnešných, stratených, nespokojných.

AUTOCORRECT

Prekročiť hranicu nekomfortu, či zaobísť sa bez internetu(?)

BAKKHEIA DANCING ON THE EDGE

Tanec na hranici medzi divákom a performerom.

BOD.Y: ADRENA AXIS

Telo ako komplex biochemických procesov. Kreatívny proces ako napnutá tetiva. A ...

ČESKOSLOVENSKÁ NOC DIVADIEL V ŠTÚDIU 12

20.00 Bolest: Studio Hrdiinů Praha, od 21.30 Kino v Štúdiu 12

CHLAP(C)I

Neustále na hranici medzi chlapcami a chlapmi, veľakrát bezradní v tom, kam sa z...
1 2 3 4 5