Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici | Repertoár

ALEXANDER MATUŠKA - LITERÁRNY VEDEC, KRITIK A ESEJISTA

Alexander Matuška - literárny vedec, kritik a esejista

ČÍM BY BOLA BANSKÁ BYSTRICA A REGIÓN BEZ NICH?

Osobnosti so spomienkou na M. R. Štefánika Čím by bola Banská Bystrica a región ...

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Dotknite sa kultúrneho dedičstva - čaro kni...

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Európsky deň jazykov

KRÁTKE DEJINY DOLNOZEMSKÝCH SLOVÁKOV A NAŠI VO SVETE

Krátke dejiny dolnozemských Slovákov a Naši vo svete - Slováci južne od hraníc S...

OD RUBÁČA PO VENCE

Ukážka tradície obliekania nevesty v spolupráci s Katedrou hudobnej kultúry PF U...

PRÁZDNINOVÉ STREDY V KNIŽNICI A MÚZEU

Prázdninové stredy v knižnici a múzeu

PRÁZDNINOVÉ STREDY V KNIŽNICI A MÚZEU

Prázdninové stredy v knižnici a múzeu

PROF. PAEDDR. EVA MICHALOVÁ, CSC

Prof. PaedDr. Eva Michalová, CSc
1 2