Štúdio 12 | Repertoár

5CHALANOV.SK

Nie každá detská hra je nevinná... Mrazivo vtipná inscenácia o detskom svete oča...

CHLAP(C)I

Neustále na hranici medzi chlapcami a chlapmi, veľakrát bezradní v tom, kam sa z...

DIVADLO NOMANTINELS: PRIPOJENÍ

Virtuálna nenávisť bolí reálnych ľudí. Ako máme usporiadané naše skutočné životy...

ETOGRAMY

Keď niekoho nového spoznám, predstavujem si jeho etogram. Ako asi jazdí na bicyk...

GEORGE ORWELL: PRINCÍPY NEWSPEAKU

Orwellov text Princípy newspeaku je obsiahla poznámka pod čiarou k slávnemu romá...

HLAVY 21.

Stretnú sa štyri hlavy a jeden krk. Myslíte, že žijeme po konci sveta? Alebo tes...

JUBILEUM

Trpká komédia pre všetkých, čo považujú život za mimoriadny druh zábavy. Je to b...

KOL.AUTOROV: VEĽKÁ POTREBA

Cítiš ju. Bolí ťa. Teší ťa. Performatívna instastory o tom, prečo musím konať.

MAMA MA MÁ _ _ _ _

Činoherné autorské predstavenie. Päť osobných výpovedí o význame našich matiek v...

MARS

Ľudská kolónia na Marse dnes už nie je sci-fi. Kandidáti sa dobrovoľne prihlásil...
1 2 3