Bratislavské hudobné slávnosti | Repertoár

BRATISLAVSKÉ DYCHOVÉ OKTETO

Štvrtok  29.09.2022  19.30  Malá sála Slovenskej filharmónie

BUDAPEST FESTIVAL ORCHESTRA IVÁN FISCHER, DIRIGENT

Streda   28.09.2022   19.30   Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

ČESKÁ FILHARMÓNIA SEMYON BYČKOV, DIRIGENT

Piatok  30.09.2022  19.30  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

FILHARMONICKÝ ORCH. MONTE CARLO KAZUKI YAMADA, DIRIGENT

Pondelok   26.09.2022  19.30  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

JANOSKA ENSEMBLE

Streda  05.10.2022  19.30  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

KLAVÍRNY RECITÁL LEO DE MARÍA

Sobota  24.09.2022  16.00  Malá sála Slovenskej filharmónie

KOMORNÝ KONCERT Z PIESŇOVEJ TVORBY SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV

Nedeľa  25.09.2022  16.00  Malá sála Slovenskej filharmónie

MUCHA QUARTET

Sobota  01.10.2022  16.00  Malá sála Slovenskej filharmónie

ORCHESTRA DELL´ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA

Sobota  01.10.2022  19.30  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

ORGANOVÝ RECITÁL JOHANNES ZEINLER

Nedeľa  02.10.2022  16.00  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
1 2