Štúdio 12 | Repertoár

5CHALANOV.SK

Nie každá detská hra je nevinná... Mrazivo vtipná inscenácia o detskom svete oča...

CHLAP(C)I

Neustále na hranici medzi chlapcami a chlapmi, veľakrát bezradní v tom, kam sa z...

DIVADLO NOMANTINELS: PRIPOJENÍ

Virtuálna nenávisť bolí reálnych ľudí. Ako máme usporiadané naše skutočné životy...

ETOGRAMY

Keď niekoho nového spoznám, predstavujem si jeho etogram. Ako asi jazdí na bicyk...

EVERYWHEN

Soňa Ferienčíková, Mária Júdová, Alexandra Timpau (SK/CZ) EVERYWHEN je intermedi...

GEORGE ORWELL: PRINCÍPY NEWSPEAKU

Orwellov text Princípy newspeaku je obsiahla poznámka pod čiarou k slávnemu romá...

HLAVY 21.

Stretnú sa štyri hlavy a jeden krk. Myslíte, že žijeme po konci sveta? Alebo tes...

JUBILEUM

Trpká komédia pre všetkých, čo považujú život za mimoriadny druh zábavy. Je to b...

KOL.AUTOROV: VEĽKÁ POTREBA

Cítiš ju. Bolí ťa. Teší ťa. Performatívna instastory o tom, prečo musím konať.

MAMA MA MÁ _ _ _ _

Činoherné autorské predstavenie. Päť osobných výpovedí o význame našich matiek v...
1 2 3