Štúdio 12 | Repertoár

5CHALANOV.SK

Nie každá detská hra je nevinná... Mrazivo vtipná inscenácia o detskom svete oča...

BOD.Y: ADRENA AXIS

Telo ako komplex biochemických procesov. Kreatívny proces ako napnutá tetiva. A ...

CHLAP(C)I

Neustále na hranici medzi chlapcami a chlapmi, veľakrát bezradní v tom, kam sa z...

DIVADLO NOMANTINELS: PRIPOJENÍ

Virtuálna nenávisť bolí reálnych ľudí. Ako máme usporiadané naše skutočné životy...

ETOGRAMY

Keď niekoho nového spoznám, predstavujem si jeho etogram. Ako asi jazdí na bicyk...

EVERYWHEN

Soňa Ferienčíková, Mária Júdová, Alexandra Timpau (SK/CZ) EVERYWHEN je intermedi...

GEORGE ORWELL: PRINCÍPY NEWSPEAKU

Orwellov text Princípy newspeaku je obsiahla poznámka pod čiarou k slávnemu romá...

HLAVY 21.

Stretnú sa štyri hlavy a jeden krk. Myslíte, že žijeme po konci sveta? Alebo tes...

J/E/AN

Autorská inscenácia inšpirovaná životom a dielom francúzskeho dramatika Jeana-Lu...

JUBILEUM

Trpká komédia pre všetkých, čo považujú život za mimoriadny druh zábavy. Je to b...
1 2 3