Štátny komorný orchester Žilina | Repertoár

250. VÝROČIE NARODENIA L. VAN BEETHOVENA

Vstupné: 12,- 14,- 16,- €Abonentné vstupenky AB platia len v štvrtok 20. 2. 2020

45. VÝROČIE VZNIKU ŠKO ŽILINA

Vstupné: 10,- 12,- 14,- €Abonentné vstupenky AB platia len vo štvrtok 7. 11. 2019

FESTIVAL VOCE MAGNA POCTA PAVLOVI KRŠKOVI

Vstupné: 10,- 12,- 14,- €Platia abonentné vstupenky AB

FESTIVAL VOCE MAGNA ZÁVEREČNÝ GALAKONCERT SOBOTA 12. 10. 201

Jednotné vstupné: 6,- €Abonentné vstupenky neplatia.

FRANCÚZSKA HUDBA

Vstupné: 8,- 10,- 12,- €Platia abonentné vstupenky AB

HUDBA 18. A 19. STOROČIA

Vstupné: 8,- 10,- 12,- €Platia abonentné vstupenky AB

IN MEMORIAM M. R. ŠTEFÁNIK

Oznamujeme návštevníkom naších koncertov, že tento koncert bol na základe príkaz...

KOMORNÝ KONCERT - HUSĽOVÁ DIELŇA

Oznamujeme návštevníkom naších koncertov, že tento koncert bol na základe príkaz...

MIMORIADNY KONCERT VOCE MAGNA

Jednotné vstupné: 6,- €Abonentné vstupenky neplatia.

OD MOZARTA K EXOTICKÝM INŠPIRÁCIÁM

Vstupné: 8,- 10,- 12,- €Platia abonentné vstupenky AB
1 2 3