OD:
DO:

Štátny komorný orchester Žilina | Program

4.6.2020 štvrtok 19:00 hod.

ŠANCA PRE MLADÝCH SÓLISTOV

Vstupné: 8,- 10,- 12,- €Platia abonentné vstupenky AB

18.6.2020 štvrtok 19:00 hod.

ZÁVEREČNÝ KONCERT 46. SEZÓNY

Vstupné: 8,- 10,- 12,- €Platia abonentné vstupenky AB