OD:
DO:

Štátny komorný orchester Žilina | Program

6.6.2019 štvrtok 19:00 hod.

ŠANCA PRE MLADÝCH SÓLISTOV

vstupné: 8,- 10,- 12,- €Abonentné vstupenky AB platia

13.6.2019 štvrtok 19:00 hod.

MOZARTOVSKÝ KLAVÍRNY VEČER

vstupné: 8,- 10,- 12,- €Abonentné vstupenky AB platia

20.6.2019 štvrtok 19:00 hod.

ZÁVEREČNÝ KONCERT 45. SEZÓNY

vstupné: 10,- 12,- 14,- €Abonentné vstupenky AB platia