OD:
DO:

Štátny komorný orchester Žilina | Program

28.3.2019 štvrtok 19:00 hod.

MAHLEROVA SYMFÓNIA PO PRVÝKRÁT V ŽILINE

vstupné: 8,- 10,- 12,- €Abonentné vstupenky AB platia

8.4.2019 pondelok 19:00 hod.

ALLEGRETTO

Štátny komorný orchester Žilina   Vstupné: 8,- 10,- 12,- €. Platia abonentky SFKU

9.4.2019 utorok 19:00 hod.

ALLEGRETTO

Komorný koncert   Vstupné: 6,- €. Platia abonentky SFKU

10.4.2019 streda 19:00 hod.

ALLEGRETTO

Komorný koncert   Vstupné: 6,- €. Platia abonentky SFKU

11.4.2019 štvrtok 19:00 hod.

ALLEGRETTO

Janáčková filharmónia Ostrava   Vstupné: 11,- 13,- 15,- €. Platia abonentky SFKU

12.4.2019 piatok 19:00 hod.

ALLEGRETTO

Komorný koncert   Vstupné: 6,- €. Platia abonentky SFKU

13.4.2019 sobota 19:00 hod.

ALLEGRETTO

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu   Vstupné: 11,- 13,- 15,- €. Platia a...

25.4.2019 štvrtok 19:00 hod.

VEĽKONOČNÝ KONCERT

vstupné: 10,- 12,- 14,- €Abonentné vstupenky AB platia len vo štvrtok 25. 4. 2019

26.4.2019 piatok 19:00 hod.

VEĽKONOČNÝ KONCERT

vstupné: 10,- 12,- 14,- €Abonentné vstupenky AB platia len vo štvrtok 25. 4. 2019

9.5.2019 štvrtok 19:00 hod.

LAUREÁT BRAHMSOVEJ SÚŤAŽE S ŠKO

vstupné: 8,- 10,- 12,- €Abonentné vstupenky AB platia

16.5.2019 štvrtok 19:00 hod.

ORGANOVÝ VEČER

Jednotné vstupné: 6,- €Abonentné vstupenky AB platia

23.5.2019 štvrtok 19:00 hod.

NEVESTA NÍLU

vstupné: 8,- 10,- 12,- €Abonentné vstupenky AB platia

6.6.2019 štvrtok 19:00 hod.

ŠANCA PRE MLADÝCH SÓLISTOV

vstupné: 8,- 10,- 12,- €Abonentné vstupenky AB platia

13.6.2019 štvrtok 19:00 hod.

MOZARTOVSKÝ KLAVÍRNY VEČER

vstupné: 8,- 10,- 12,- €Abonentné vstupenky AB platia

20.6.2019 štvrtok 19:00 hod.

ZÁVEREČNÝ KONCERT 45. SEZÓNY

vstupné: 10,- 12,- 14,- €Abonentné vstupenky AB platia