OD:
DO:

Ústredie ľudovej umeleckej výroby | Program

Trvanie výstavy: 12.10.2018
-
25.1.2019

ZÁREZY A ERÓZIE

Autorská výstava renomovaného dizajnéra Tibora Uhrína predstavuje popri úžitkový...

Trvanie výstavy: 18.10.2018
-
31.1.2019

KONÍČKY

Výstava Koníčky je venovaná koníkovi ako motívu, ktorého využitie má v našej spo...

Trvanie výstavy: 19.10.2018
-
25.1.2019

KRUHY NA VODE 2018

Ústredie ľudovej umeleckej výroby predstavuje výber najlepších dizajnérskych prá...

Trvanie výstavy: 22.11.2018
-
6.2.2019

S KOŽOU NA TRH

Ústredie ľudovej umeleckej výroby otvára predajnú výstavu S kožou na trh, ktorá ...