OD:
DO:

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici | Program

19.9.2019 štvrtok 16:00 hod.

PROF. PAEDDR. EVA MICHALOVÁ, CSC

Prof. PaedDr. Eva Michalová, CSc

25.9.2019 streda 9:00 hod.

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Dotknite sa kultúrneho dedičstva - čaro kni...

26.9.2019 štvrtok 9:00 hod.

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Európsky deň jazykov