OD:
DO:

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici | Program

25.1.2018 štvrtok 17:30 hod.

OD RUBÁČA PO VENCE

Ukážka tradície obliekania nevesty v spolupráci s Katedrou hudobnej kultúry PF U...