OD:
DO:

MUSEUM OF UKRAINIAN CULTURE - Dezider Milly art gallery | Program

ART HISTORICAL EXHIBITION

Dezider Milly art gallery of SNM-MUCPartizánska, 089 01 Svidník tel.: 054/ 75 21...

KULTÚRNO-VZDELÁVACIE PODUJATIA

Vzdelávacie a kultúrne podujatia zamerané na prezentáciu a oboznámenie žiakov ZŠ...

Duration of the exhibition: 23.11.2018
-
23.11.2025