OD:
DO:

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry | Program

KULTÚRNOHISTORICKÁ EXPOZÍCIA

Trojpodlažná výstavná plocha s rozlohou 1 700 m2 návštevníkom poskytuje stručnú ...

KULTÚRNO-VZDELÁVACIE PODUJATIA

Vzdelávacie a kultúrne podujatia zamerané na prezentáciu a oboznámenie žiakov ZŠ...

Trvanie výstavy: 19.1.2018
-
28.2.2018

VÝBER Z TVORBY UKRAJINSKÝCH MALIAROV

Výstava sa realizuje pri príležitosti 73. výročia oslobodenia mesta Svidník