OD:
DO:

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry | Program

KULTÚRNOHISTORICKÁ EXPOZÍCIA

Trojpodlažná výstavná plocha s rozlohou 1 700 m2 návštevníkom poskytuje stručnú ...

KULTÚRNO-VZDELÁVACIE PODUJATIA

Vzdelávacie a kultúrne podujatia zamerané na prezentáciu a oboznámenie žiakov ZŠ...

Trvanie výstavy: 15.6.2018
-
30.9.2018

SVET V UKRAJINSKO-SLOVENSKÝCH FARBÁCH

Výstava pozostáva z výberu maliarskej tvorby predstaviteľov rusínsko-ukrajinskéh...