OD:
DO:

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry | Program

KULTÚRNOHISTORICKÁ EXPOZÍCIA

Trojpodlažná výstavná plocha s rozlohou 1 700 m2 návštevníkom poskytuje stručnú ...

KULTÚRNO-VZDELÁVACIE PODUJATIA

Vzdelávacie a kultúrne podujatia zamerané na prezentáciu a oboznámenie žiakov ZŠ...

Trvanie výstavy: 4.9.2018
-
27.6.2025

Trvanie výstavy: 13.11.2020
-
31.1.2021

IVAN KULEC A JEHO TVORBA

Celoživotná výtvarná pozostalosť najvýznamnejšieho predstaviteľa moderného umeni...