OD:
DO:

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry | Program

KULTÚRNOHISTORICKÁ EXPOZÍCIA

Trojpodlažná výstavná plocha s rozlohou 1 700 m2 návštevníkom poskytuje stručnú ...

KULTÚRNO-VZDELÁVACIE PODUJATIA

Vzdelávacie a kultúrne podujatia zamerané na prezentáciu a oboznámenie žiakov ZŠ...

Trvanie výstavy: 4.9.2018
-
27.6.2025

Trvanie výstavy: 9.12.2019
-
29.2.2020

DARY KARPÁT

Výstava zbierkových predmetov fondov SNM-MUK.

Trvanie výstavy: 28.2.2020
-
28.2.2020

STRATENÉ DREVENÉ CERKVI SEVEROVÝCHODNÉHO SLOVENSKA

Prezentácia dvojjazyčnej slovensko-ukrajinskej odborno-populárnej publikácie.