OD:
DO:

Múzeum rusínskej kultúry | Program

VOĽNÁ NEDEĽA

Voľný vstup v nedeľu.

VOĽNÁ NEDEĽA

Voľný vstup v nedeľu.

Trvanie výstavy: 30.12.2016
-
31.12.2018

STÁLA VÝSTAVA „DEJINY RUSÍNOV NA SLOVENSKU“

Výstava verejnosti poukazuje na silnú historickú prepojenosť každodenného život...

Trvanie výstavy: 22.3.2018
-
30.4.2018

VEĽKÁ NOC U RUSÍNOV

Výstava venovaná rusínskym tradíciám a zvykom počas Veľkej noci – Paschy: prípra...

Trvanie výstavy: 12.4.2018
-
15.5.2018

TATRY – FOTOOBRAZY MIKULÁŠA JACEČKA

SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravilo výstavu fotoobrazov Mikuláša...