OD:
DO:

Múzeum rusínskej kultúry | Program

VOĽNÁ NEDEĽA

Voľný vstup v nedeľu.

VOĽNÁ NEDEĽA

Voľný vstup v nedeľu.

Trvanie výstavy: 30.12.2016
-
31.12.2018

STÁLA VÝSTAVA „DEJINY RUSÍNOV NA SLOVENSKU“

Výstava verejnosti poukazuje na silnú historickú prepojenosť každodenného život...

Trvanie výstavy: 1.6.2018
-
31.12.2018

DETSKÝ SVET - BÁBIKY A HRAČKY

SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove spolu s pani Alicou Tokarčíkovou, zbera...