OD:
DO:

Historické múzeum, Bratislavský hrad | Program

OBNOVA BRATISLAVSKÉHO HRADU

Výstava Obnova Bratislavského hradu predstavuje predovšetkým udalosti a aktivit...

OBRAZÁREŇ BRATISLAVSKÉHO HRADU

Obrazáreň Bratislavského hradu predstavuje historické obrazy zo zbierok Slovensk...

BRATISLAVSKÝ HRAD NA GRAFIKÁCH

Poprvýkrát v priestoroch Hradného paláca - II. poschodie.

DEJINY SLOVENSKA

Dejiny Slovenska Od praveku po Veľkú Moravu

Trvanie výstavy: 18.7.2017
-
31.3.2018

REKLAMA A OBCHOD 1918-1948

Výstava chce upozorniť na fenomén reklamy ako komunikačného prostriedku medzi pr...