OD:
DO:

Slovak National Theatre | Program

Cancellation

30.10.2020 Today 19:30 hour (150 min.)

NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC

Divadelné stvárnenie osudu katolíckeho disidenta a lekára Silvestra Krčméryho