OD:
DO:

Zvolenský zámok | Program

EURÓPSKE MALIARSTVO 16. – 18. STOROČIA ZO ZBIEROK SNG

Vo výbere je možné vidieť diela prevažne talianskych, nizozemských, holandských ...

GOTICKÉ UMENIE

V rámci expozície zbierky európskeho maliarstva prezentuje SNG na Zvolenskom zám...

IKONY NA SLOVENSKU

Expozícia na 1. poschodí začína prehliadkou komornej zbierky ikon SNG. Ich obsah...

MAJSTER PAVOL Z LEVOČE

Výstavný priestor je venovaný dielu Majstra Pavla z Levoče, najznámejšieho umelc...