OD:
DO:

Štátna filharmónia Košice | Program

6.12.2022 utorok 19:00 hod. (1:00)

K - ADVENT S HUDBOU A POÉZIOU

Peter HIMIČ, umelecký prednes, SCHOLA MINOR, vokálny súbor, Hilda GULYÁS, soprán...

11.12.2022 nedeľa 16:00 hod. (1:30)

M - VIANOCE VO FILME

Štátna filharmónia Košice, Gabriel ROVŇÁK ml., dirigent a moderátor, DETSKÝ SPEV...

15.12.2022 štvrtok 19:00 hod. (1:30)

B - 1. VIANOČNÝ KONCERT

Štátna filharmónia Košice, Košický spevácky zbor učiteľov, Maroš POTOKÁR dirigen...

18.12.2022 nedeľa 19:00 hod.

M - 2. VIANOČNÝ KONCERT

Štátna filharmónia Košice, Maroš POTOKÁR, dirigent a zbormajster, KOŠICKÝ SPEVÁC...

19.12.2022 pondelok 19:00 hod.

M - 3. VIANOČNÝ KONCERT

Štátna filharmónia Košice, Maroš POTOKÁR, dirigent a zbormajster, KOŠICKÝ SPEVÁC...