OD:
DO:

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry | Program

KULTÚRNOHISTORICKÁ EXPOZÍCIA

Trojpodlažná výstavná plocha s rozlohou 1 700 m2 návštevníkom poskytuje stručnú ...

KULTÚRNO-VZDELÁVACIE PODUJATIA

Vzdelávacie a kultúrne podujatia zamerané na prezentáciu a oboznámenie žiakov ZŠ...

Trvanie výstavy: 4.9.2018
-
27.6.2025

Trvanie výstavy: 8.6.2021
-
29.7.2021

VOJTECH BORECKÝ. PULZ FARIEB

8. júna 2021 o 14.00 hod. bude vo výstavnej sieni SNM - Múzea ukrajinskej kultúr...