OD:
DO:

Štátna filharmónia Košice | Program

24.10.2018 streda 19:00 hod. (2:00)

OTVÁRACÍ KONCERT 50. KONCERTNEJ SEZÓNY ŠFK

Slávnostný koncert pri príležitosti 50. výročia založenia ŠfK. ŠfK, Zbyněk MüLL...

8.11.2018 štvrtok 19:00 hod. (2:00)

SUCHOŇ-DVOŘÁK-CIKKER-JANÁČEK

ŠfK, Zbyněk MüLLER │ Olga ŠROUBKOVÁ-husle

19.11.2018 pondelok 19:00 hod. (2:00)

KOMORNÝ KONCERT RUSKÝCH UMELCOV

Daniel ZARETSKIJ - organ, Vladislav LAVRIK - trúbka

29.11.2018 štvrtok 19:00 hod. (2:00)

BARTÓK-HAYDN-BODNÁR

ŠfK, Leoš SVÁROVSKÝ ǀ Michaela VÁRADY-soprán, Andrea NEMCOVÁ-mezzosoprán, Mariá...

6.12.2018 štvrtok 19:00 hod. (2:00)

NOVÁK-CHAČATURJAN

ŠfK, YuAn CHANG ǀ Jan BARTOŠ-klavír

20.12.2018 štvrtok 19:00 hod. (2:00)

1.VIANOČNÝ KONCERT

Štátna filharmónia Košice, Maroš Potokár - dirigent, Lenka Pavlovič - soprán, Lu...

21.12.2018 piatok 15:00 hod. (2:00)

VIANOČNÝ KONCERT PRE RODINY

Štátna filharmónia Košice, Maroš Potokár - dirigent, Lenka Pavlovič - soprán, Lu...

21.12.2018 piatok 19:00 hod. (2:00)

2. VIANOČNÝ KONCERT

Štátna filharmónia Košice, Maroš Potokár - dirigent, Lenka Pavlovič - soprán, Lu...

1.1.2019 utorok 19:00 hod. (2:00)

NOVOROČNÝ KONCERT

Štátna filharmónia Košice, Zbyněk Müller - dirigent, Barbara Maria Willi - čembalo

17.1.2019 štvrtok 19:00 hod. (2:00)

MOZART

ŠfK, Zdeněk KLAUDA ǀ Michaela POPIK-soprán, Tomáš ŠELC-bas

24.1.2019 štvrtok 19:00 hod. (2:00)

AKUTAGAWA-TROJAN-SIBELIUS

ŠfK, Chuhei IWASAKI ǀ Boris LENKO-akordeón