OD:
DO:

Štátna filharmónia Košice | Program

17.12.2017 nedeľa 15:00 hod. (2:00)

VIANOČNÝ KONCERT PRE RODINY

ŠfK, Maroš Potokár • Julie Svěcená, husle Sólisti/speváci: Aneta Hollá Mihalyov...

17.12.2017 nedeľa 19:00 hod. (2:00)

1. VIANOČNÝ KONCERT

ŠfK, Maroš Potokár • Julie Svěcená - husle, František Beer - organ, Sólisti/spe...

18.12.2017 pondelok 19:00 hod. (2:00)

2. VIANOČNÝ KONCERT

ŠfK, Maroš Potokár • Julie Svěcená, husle Sólisti/ speváci: Elisabeth Boudreaut ...

4.1.2018 štvrtok 19:00 hod. (2:00)

NOVOROČNÝ KONCERT 2018

ŠfK, Jakub ŽÍDEK • Martina Šnytová, soprán • Josef Moravec, tenor

11.1.2018 štvrtok 19:00 hod. (2:00)

KONCERT K 25. VÝROČIU SAMOSTATNEJ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ŠfK, Stanislav Vavřínek • Ľudová hudba FS Zemplín

18.1.2018 štvrtok 19:00 hod. (2:00)

MOZARTOVE NARODENINY

ŠfK, Jiří Rožeň | Vilém Veverka, hoboj

25.1.2018 štvrtok 19:00 hod. (2:00)

SÓLO PRE ŠÉFA

ŠfK, Zbyněk Müller, dirigent, hoboj | Maroš Potokár, husle