OD:
DO:

Štátny komorný orchester Žilina | Celkový program

ŠANCA PRE MLADÝCH SÓLISTOV

6.6.2019, 19:00 hod.
vstupné: 8,- 10,- 12,- €Abonentné vstupenky AB platia

MOZARTOVSKÝ KLAVÍRNY VEČER

13.6.2019, 19:00 hod.
vstupné: 8,- 10,- 12,- €Abonentné vstupenky AB platia

ZÁVEREČNÝ KONCERT 45. SEZÓNY

20.6.2019, 19:00 hod.
vstupné: 10,- 12,- 14,- €Abonentné vstupenky AB platia