OD:
DO:

The Slovak State Philharmonic, Košice | Overall program

B - MILHAUD, GODÁR, PENDERECKI, KILAR

28.11.2019, 19:00 hour (2:00)
Dom umenia, sála.ŠfK, Szymon BYWALWEC - dirigent, Peter ZWIEBEL - viola,Jozef LU...

LHV - POCTA LADISLAVOVI MEDNYÁNSZKEMU

2.12.2019, 19:00 hour (2:00)
Literárno - hudobný večer.

A - SKRIABIN, DEBUSSY

5.12.2019, 19:00 hour (2:00)
Dom umenia, sála. ŠfK, Niklas Benjamin HOFFMANN, Miki SKUTA - klavír.

M - VIANOČNÝ KONCERT PRE RODINY

15.12.2019, 15:00 hour (2:00)
Štátna filharmónia Košice, Gabriel Rovňák - dirigent, moderátor, Adriana Banásov...

M - I. VIANOČNÝ KONCERT

20.12.2019, 19:00 hour (2:00)
Štátna filharmónia Košice, Maroš Potokár - dirigent, Michaela Špačková - fagot, ...

M - II. VIANOČNÝ KONCERT

21.12.2019, 19:00 hour (2:00)
Štátna filharmónia Košice, Maroš Potokár - dirigent, zbormajster, Michaela Špačk...

M - III. VIANOČNÝ KONCERT

22.12.2019, 19:00 hour (2:00)
Štátna filharmónia Košice, Maroš Potokár - dirigent, Michaela Špačková - fagot, ...

M - NOVOROČNÝ KONCERT

1.1.2020, 19:00 hour (2:00)
Štátna filharmónia Košice, Zbyněk Müller - dirigent, Eva Hornyáková - soprán, Ma...

A - SIBELIUS, BOCCHERINI, ČAJKOVSKIJ

16.1.2020, 19:00 hour (2:00)
Dom umenia, sála.ŠfK, Leoš SVÁROVSKÝ - dirigent, Ján BOGDAN - violončelo.

B - MOZART, HUMMEL

23.1.2020, 19:00 hour (2:00)
Dom umenia, sála.ŠfK, Vinicius KATTAH - dirigent, Mauro SQUILLANTE - mandolína.

A - BARTÓK, RACHMANINOV

30.1.2020, 19:00 hour (2:00)
Dom umenia, sála.ŠfK, Tomáš BRAUNER, Júlia PUSKER - husle.