OD:
DO:

Štátna filharmónia Košice | Celkový program

A - BERNSTEIN - COPLAND - STRAVINSKIJ

1.12.2022, 19:00 hod. (1:30)
Štátna filharmónia Košice, Tomáš BRAUNER dirigent, Jonathan LEIBOVITZ klarinet

K - ADVENT S HUDBOU A POÉZIOU

6.12.2022, 19:00 hod. (1:00)
Peter HIMIČ, umelecký prednes, SCHOLA MINOR, vokálny súbor, Hilda GULYÁS, soprán...

M - VIANOCE VO FILME

11.12.2022, 16:00 hod. (1:30)
Štátna filharmónia Košice, Gabriel ROVŇÁK ml., dirigent a moderátor, DETSKÝ SPEV...

B - 1. VIANOČNÝ KONCERT

15.12.2022, 19:00 hod. (1:30)
Štátna filharmónia Košice, Košický spevácky zbor učiteľov, Maroš POTOKÁR dirigen...

M - 2. VIANOČNÝ KONCERT

18.12.2022, 19:00 hod.
Štátna filharmónia Košice, Maroš POTOKÁR, dirigent a zbormajster, KOŠICKÝ SPEVÁC...

M - 3. VIANOČNÝ KONCERT

19.12.2022, 19:00 hod.
Štátna filharmónia Košice, Maroš POTOKÁR, dirigent a zbormajster, KOŠICKÝ SPEVÁC...