OD:
DO:

Štátna filharmónia Košice | Celkový program

OTVÁRACÍ KONCERT 50. KONCERTNEJ SEZÓNY ŠFK

24.10.2018, 19:00 hod. (2:00)
Slávnostný koncert pri príležitosti 50. výročia založenia ŠfK. ŠfK, Zbyněk MüLL...

SUCHOŇ-DVOŘÁK-CIKKER-JANÁČEK

8.11.2018, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Zbyněk MüLLER │ Olga ŠROUBKOVÁ-husle

KOMORNÝ KONCERT RUSKÝCH UMELCOV

19.11.2018, 19:00 hod. (2:00)
Daniel ZARETSKIJ - organ, Vladislav LAVRIK - trúbka

SVETLO POROZUMENIA 2018

22.11.2018, 19:00 hod. (2:00)
Vystúpia: The Backwards, The Brownies /CZ/, Elle Cabish /CZ/, Ramivana, Barbora ...

BARTÓK-HAYDN-BODNÁR

29.11.2018, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Leoš SVÁROVSKÝ ǀ Michaela VÁRADY-soprán, Andrea NEMCOVÁ-mezzosoprán, Mariá...

NOVÁK-CHAČATURJAN

6.12.2018, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, YuAn CHANG ǀ Jan BARTOŠ-klavír

1.VIANOČNÝ KONCERT

20.12.2018, 19:00 hod. (2:00)
Štátna filharmónia Košice, Maroš Potokár - dirigent, Lenka Pavlovič - soprán, Lu...

VIANOČNÝ KONCERT PRE RODINY

21.12.2018, 15:00 hod. (2:00)
Štátna filharmónia Košice, Maroš Potokár - dirigent, Lenka Pavlovič - soprán, Lu...

2. VIANOČNÝ KONCERT

21.12.2018, 19:00 hod. (2:00)
Štátna filharmónia Košice, Maroš Potokár - dirigent, Lenka Pavlovič - soprán, Lu...

NOVOROČNÝ KONCERT

1.1.2019, 19:00 hod. (2:00)
Štátna filharmónia Košice, Zbyněk Müller - dirigent, Barbara Maria Willi - čembalo

MOZART

17.1.2019, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Zdeněk KLAUDA ǀ Michaela POPIK-soprán, Tomáš ŠELC-bas

AKUTAGAWA-TROJAN-SIBELIUS

24.1.2019, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Chuhei IWASAKI ǀ Boris LENKO-akordeón