OD:
DO:

Štátna filharmónia Košice | Celkový program

PRÍBEHY

22.2.2018, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Zbyněk Müller | Roman Janál, spev

RUSKÝ ROMANTIZMUS

1.3.2018, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Artur Arnold | Lukáš Vondráček, klavír

PÔVABNÉ VARIÁCIE

8.3.2018, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Zbyněk Müller | Alžběta Vlčková, violončelo

SCHUBERTOVA „VEĽKÁ“

15.3.2018, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Gudni A. Emilsson | Marie-Claudine Papadopoulos, husle

VEĽKONOČNÝ KONCERT

22.3.2018, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Zbyněk Müller | Janette Katinová, Erik Jámbor - klavíry | František Beer,...

OBJAVME FRANCÚZSKO

5.4.2018, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Robert Jindra | Jana Kurucová , mezzosoprán

NESMRTEĽNOSŤ V HUDBE

12.4.2018, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Ondrej Olos | Geonhee Lee, klavír

PAVEL HAAS QUARTET & ROBO ROTH

30.4.2018, 20:00 hod. (2:00)
PAVEL HAAS QUARTET, Róbert Roth - umelecký prednes

KABARET NORMALIZÁCIA ALEBO MODLITBA PRE MARTU

9.5.2018, 19:00 hod. (2:00)
Komorná inscenácia na motívy života a tvorbyMarty Kubišovej v predvedení členov ...