OD:
DO:

Štátna filharmónia Košice | Celkový program

CARMEN

21.6.2018, 19:00 hod. (2:00)
A Cyklus. ŠfK, Zbyněk Müller, Maria Kobielska - soprán, Mireille Lebel - mezzoso...