OD:
DO:

Štátna filharmónia Košice | Celkový program

ROMANTICKÉ KLENOTY

26.10.2017, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Petr Vronský | Ivan Ženatý, husle

„NEDOCENENÍ“ MAJSTRI

15.11.2017, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Marián Lejava | soprán vo vybavovaní | Ladislav Fančovič, klavír

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA

23.11.2017, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Zbyněk Müller • Slávka Zámečníková, soprán Zbor: Ad Una Corda, zbormajster ...

OPERA A MUZIKÁL

30.11.2017, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Leoš Svárovský | Tereza Mátlová, soprán

LABUTIE JAZERO

7.12.2017, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Zbyněk Müller | Jaroslav Pelikán, flauta | Iveta Bachmannová, anglický roh

VIANOČNÝ KONCERT PRE RODINY

17.12.2017, 15:00 hod. (2:00)
ŠfK, Maroš Potokár • Julie Svěcená, husle Sólisti/speváci: Aneta Hollá Mihalyov...

1. VIANOČNÝ KONCERT

17.12.2017, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Maroš Potokár • Julie Svěcená, husle Sólisti/speváci: Aneta Hollá Mihalyov...

2. VIANOČNÝ KONCERT

18.12.2017, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Maroš Potokár • Julie Svěcená, husle Sólisti/ speváci: Elisabeth Boudreaut ...

NOVOROČNÝ KONCERT 2018

4.1.2018, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Jakub ŽÍDEK • Martina Šnytová, soprán • Josef Moravec, tenor

KONCERT K 25. VÝROČIU SAMOSTATNEJ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

11.1.2018, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Stanislav Vavřínek • Ľudová hudba FS Zemplín

MOZARTOVE NARODENINY

18.1.2018, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Jiří Rožeň | Vilém Veverka, hoboj

SÓLO PRE ŠÉFA

25.1.2018, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Zbyněk Müller, dirigent, hoboj | Maroš Potokár, husle