OD:
DO:

Štátna filharmónia Košice | Celkový program

M - MYSLIVEČEK - BRITTEN - SCHUBERT | HRÁME KOMORNE VII.

1.10.2020, 19:00 hod. (1:00)
Štátna filharmónia Košice, Zbyněk MÜLLER - dirigent.

M - ŠFK STRINGS | HRÁME KOMORNE VIII.

8.10.2020, 19:00 hod. (1:00)
Sláčikový orchester Štátnej filharmónie Košice,Maroš POTOKÁR - umelecké vedenie.

M - ŠFK WINDS | HRÁME KOMORNE IX.

15.10.2020, 19:00 hod. (1:00)
Dychová sekcia orchestra Štátnej filharmónie Košice,umelecké vedenie: Júlia KOVÁ...

A - OTVÁRACÍ KONCERT 52. SEZÓNY

22.10.2020, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Zbyněk MÜLLER - dirigent, Jiří VODIČKA - husle.

A - KONCERT K 75. VÝROČIU UKONČENIA II. SVETOVEJ VOJNY

12.11.2020, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Zbyněk MÜLLER - dirigent, Slovenský filharmonický zbor, Jozef CHABROŇ - zbo...

A - HAYDN - MOZART

19.11.2020, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Leoš SVÁROVSKÝ - dirigent, Zbor Collegium Technicum, Tatiana ŠVAJKOVÁ - zbo...

A - MENDELSSOHN-BARTHOLDY - BRUCH - BERLIOZ

3.12.2020, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Zbyněk MÜLLER - dirigent, Marek ZWIEBEL - husle, Peter ZWIEBEL - viola.

A - SIBELIUS - MOZART - STENHAMMAR

10.12.2020, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Yu-An CHANG - dirigent, Marián LAPŠANSKÝ - klavír.

B - 2. VIANOČNÝ KONCERT

21.12.2020, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Maroš POTOKÁR - dirigent, Košický spevácky zbor učiteľov, Maroš POTOKÁR - z...

A - STAMIC - RICHTER - DVOŘÁK

14.1.2021, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Vojtěch SPURNÝ - dirigent, čembalo.

B - MOZART GALA

21.1.2021, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Martin LEGINUS - dirigent, Jana KURUCOVÁ - mezzosoprán.

A - GERSHWIN - MUSORGSKIJ

28.1.2021, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Zbyněk MÜLLER - dirigent, Ladislav FANČOVIČ - klavír.

A - BEETHOVEN – HAYDN – MAHLER

4.2.2021, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Finnegan DOWNIE DEAR - dirigent, Václav PETR - violončelo.

B - WEBER - REINECKE - GRIEG

11.2.2021, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Ondrej OLOS - dirigent, Sylvie SCHELINGEROVÁ - flauta.

A - POULENC - SOMMER - HONEGGER - STRAVINSKIJ

18.2.2021, 19:00 hod. (2:00)
ŠfK, Zbyněk MÜLLER - dirigent, Jan HUDEČEK - fagot.
1 2