OD:
DO:

Hudobné centrum | Celkový program

NEDEĽNÉ MATINÉ V MIRBACHOVOM PALÁCI

25.3.2018, 10:30 hod.
Cyklus komorných koncertov so zameraním na uvádzanie mladých talentovaných umelc...