OD:
DO:

Slovenské národné múzeum | Celkový program

EXPOZÍCIA

1.1.2009 - 31.12.2019
V expozícii hračiek má návštevník možnosť sledovať vývoj detskej hračky od minul...

PAMÄTNÁ IZBA Ľ.ŠTÚRA

Pamätná izba, pripomínajúca posledné roky Ľudovíta Štúra, ktoré strávil v Modre,...

GALÉRIA IGNÁCA BIZMAYERA

Reprezentatívny výber diel popredného slovenského keramického figuralistu.

MÚZEUM SLOVENSKEJ KERAMICKEJ PLASTIKY

Komplex trvalých expozícií, zameraných na prezentáciu tradičnej i súčasnej keram...

VOĽNÁ NEDEĽA

Voľný vstup v nedeľu.

VOĽNÁ NEDEĽA

Voľný vstup v nedeľu.

OBNOVA BRATISLAVSKÉHO HRADU

Výstava Obnova Bratislavského hradu predstavuje predovšetkým udalosti a aktivit...

OBRAZÁREŇ BRATISLAVSKÉHO HRADU

Obrazáreň Bratislavského hradu predstavuje historické obrazy zo zbierok Slovensk...

BRATISLAVSKÝ HRAD NA GRAFIKÁCH

Poprvýkrát v priestoroch Hradného paláca - II. poschodie.

DENNÁ PREHLIADKA

Denná prehliadka zámku

ĽUDOVÍT ŠTÚR A MODERNÉ SLOVENSKO

Stála expozícia Ľudovít Štúr a moderné Slovensko predstavuje prehľad života a di...

EXPO ŽIDOVSKEJ KULTÚRY

Stála expozícia, sprístupnená od mája 1993, oboznamuje návštevníka s dejinami a ...

KULTÚRNO-VZDELÁVACIE PODUJATIA

Vzdelávacie a kultúrne podujatia zamerané na prezentáciu a oboznámenie žiakov ZŠ...

STÁLA EXPOZÍCIA

Stála expozícia Múzea holokaustu v Seredi zachytáva riešenie Židovskej otázky na...

DEJINY SLOVENSKA

Dejiny Slovenska Od praveku po Veľkú Moravu
1 2 3