OD:
DO:

Slovenské národné múzeum | Celkový program

EXPOZÍCIA

1.1.2009 - 31.12.2019
V expozícii hračiek má návštevník možnosť sledovať vývoj detskej hračky od minul...

GALÉRIA IGNÁCA BIZMAYERA

Reprezentatívny výber diel popredného slovenského keramického figuralistu.

MÚZEUM SLOVENSKEJ KERAMICKEJ PLASTIKY

Komplex trvalých expozícií, zameraných na prezentáciu tradičnej i súčasnej keram...

PAMÄTNÁ IZBA Ľ.ŠTÚRA

Pamätná izba, pripomínajúca posledné roky Ľudovíta Štúra, ktoré strávil v Modre,...

VOĽNÁ NEDEĽA

Voľný vstup v nedeľu.

VOĽNÁ NEDEĽA

Voľný vstup v nedeľu.

BRATISLAVSKÝ HRAD NA GRAFIKÁCH

Poprvýkrát v priestoroch Hradného paláca - II. poschodie.

OBNOVA BRATISLAVSKÉHO HRADU

Výstava Obnova Bratislavského hradu predstavuje predovšetkým udalosti a aktivit...

OBRAZÁREŇ BRATISLAVSKÉHO HRADU

Obrazáreň Bratislavského hradu predstavuje historické obrazy zo zbierok Slovensk...

DENNÁ PREHLIADKA

Denná prehliadka zámku

ĽUDOVÍT ŠTÚR A MODERNÉ SLOVENSKO

Stála expozícia Ľudovít Štúr a moderné Slovensko predstavuje prehľad života a di...

EXPO ŽIDOVSKEJ KULTÚRY

Stála expozícia, sprístupnená od mája 1993, oboznamuje návštevníka s dejinami a ...

KULTÚRNO-VZDELÁVACIE PODUJATIA

Vzdelávacie a kultúrne podujatia zamerané na prezentáciu a oboznámenie žiakov ZŠ...

STÁLA EXPOZÍCIA

Stála expozícia Múzea holokaustu v Seredi zachytáva riešenie Židovskej otázky na...

DEJINY SLOVENSKA

Dejiny Slovenska Od praveku po Veľkú Moravu
1 2