OD:
DO:

Slovenská národná knižnica | Celkový program

STÁLA EXPOZÍCIA LITERÁRNEHO MÚZEA SNK

Stála expozícia predstavuje vývin literatúry od počiatkov slovanského písomníctv...

NÁRODNÝ CINTORÍN

Expozícia in situ. Slovenský panteón významných osobností, vznikol koncom 18. st...

STÁLA EXPOZÍCIA SLOVANSKÉHO MÚZEA A. S. PUŠKINA

Ako môžeme spoznať veľkého ruského básnika u nás doma? Slovenská národná knižnic...

ROZPRÁVKY NIELEN PRE DETI

24.7.2018 - 29.9.2018
Vydajte sa s nami na rozprávkový výlet za rozprávkou - výstava v Literárnom múze...