OD:
DO:

Slovenská národná knižnica | Celkový program

STÁLA EXPOZÍCIA LITERÁRNEHO MÚZEA SNK

Stála expozícia predstavuje vývin literatúry od počiatkov slovanského písomníctv...

NÁRODNÝ CINTORÍN

Expozícia in situ. Slovenský panteón významných osobností, vznikol koncom 18. st...

STÁLA EXPOZÍCIA SLOVANSKÉHO MÚZEA A. S. PUŠKINA

Ako môžeme spoznať veľkého ruského básnika u nás doma? Slovenská národná knižnic...

TRI ODYSEY MARTINA KUKUČÍNA

24.6.2020 - 30.12.2020
Výstava venovaná 160. výročiu narodenia Martina Kukučína

ŠTEFAN OSUSKÝ

16.7.2020 - 30.10.2020
Diplomat, politik, medzinárodný právnik, univerzitný pedagóg, publicista, sloven...