OD:
DO:

Slovenská národná galéria | Celkový program

NESTEX - NESTÁLA EXPOZÍCIA SNG

Dočasná expozícia historických zbierok SNG (gotika & barok) poskytuje návšte...

EURÓPSKE MALIARSTVO 16. – 18. STOROČIA ZO ZBIEROK SNG

Vo výbere je možné vidieť diela prevažne talianskych, nizozemských, holandských ...

GOTICKÉ UMENIE

V rámci expozície zbierky európskeho maliarstva prezentuje SNG na Zvolenskom zám...

LADISLAV MEDNYÁNSZKY A STRÁŽKY

Stále expozície približujú najmä dielo Ladislava Mednyánskeho, portrétnu tvorbu ...

IKONY NA SLOVENSKU

Expozícia na 1. poschodí začína prehliadkou komornej zbierky ikon SNG. Ich obsah...

MAJSTER PAVOL Z LEVOČE

Výstavný priestor je venovaný dielu Majstra Pavla z Levoče, najznámejšieho umelc...

HISTORICKÁ KNIŽNICA

Vznik knižnice rodiny Horváthovcov-Stansithovcov v Strážkach bezprostredne súvis...

ĽUDOVÍT FULLA

Expozícia predstavuje kľúčové diela Ľudovíta Fullu obohatené napr. o ukážky takz...

HROBKA ĽUDOVÍTA FULLU

Okrem budovy galérie patrí do správy SNG aj Fullova hrobka, ktorá bola tiež súča...

SEN × SKUTOČNOSŤ UMENIE & PROPAGANDA 1939 – 1945

20.10.2016 - 26.2.2017
Obdobie existencie slovenského štátu (1939 - 1945) patrí k najkontroverznejším o...