OD:
DO:

Slovenská národná knižnica | Celkový program

PRSTOM PO MAPE

2.1.2018 - 14.4.2018
Výstava dokumentuje zmeny v ľudskom videní sveta prostredníctvom najkrajších his...

STÁLA EXPOZÍCIA LITERÁRNEHO MÚZEA SNK

Stála expozícia predstavuje vývin literatúry od počiatkov slovanského písomníctv...

NÁRODNÝ CINTORÍN

Expozícia in situ. Slovenský panteón významných osobností, vznikol koncom 18. st...

BIELE MIESTA NA MAPE

Vyučovacia hodina pre žiakov 4. - 6. ročníka ZŠ, ktorá prístupnou formou podáva ...

NUDÍ VÁS POVINNÁ LITERATÚRA? NEMUSÍ

Komentované projekcie diel slovenskej literatúry, sfilmovaných podľa rovnomennýc...