OD:
DO:

Slovenská národná knižnica | Celkový program

NÁRODNÝ CINTORÍN

Expozícia in situ. Slovenský panteón významných osobností, vznikol koncom 18. st...

STÁLA EXPOZÍCIA LITERÁRNEHO MÚZEA SNK

Stála expozícia predstavuje vývin literatúry od počiatkov slovanského písomníctv...

STÁLA EXPOZÍCIA SLOVANSKÉHO MÚZEA A. S. PUŠKINA

Ako môžeme spoznať veľkého ruského básnika u nás doma? Slovenská národná knižnic...

PRSTOM PO MAPE

1.12.2017 - 14.4.2018
Výstava dokumentuje zmeny v ľudskom videní sveta prostredníctvom najkrajších his...