OD:
DO:

Štátny komorný orchester Žilina | Celkový program

KRAJINY EÚ – DÁNSKO

9.3.2017, 19:00 hod.
  Vstupné: 8,- 10,- 12,- €. Platia abonentné vstupenky A

FRANCÚZSKA HUDBA

16.3.2017, 19:00 hod.
Vstupné: 8,- 10,- 12,- €. Platia abonentné vstupenky A

HUSĽOVÁ DIELŇA

23.3.2017, 19:00 hod.
Vstupné: 8,- 10,- 12,- €. Platia abonentné vstupenky A

ALLEGRETTO

3.4.2017, 19:00 hod.
OTVÁRACÍ KONCERT

ALLEGRETTO

4.4.2017, 19:00 hod.
Komorný koncert

ALLEGRETTO

5.4.2017, 19:00 hod.
Komorný koncert

ALLEGRETTO

6.4.2017, 19:00 hod.
Orchestrálny koncert

ALLEGRETTO

7.4.2017, 19:00 hod.
Orchestrálny koncert

ALLEGRETTO

8.4.2017, 19:00 hod.
Záverečný koncert

VEĽKONOČNÝ KONCERT

20.4.2017, 19:00 hod.
Vstupné: 10,- 12,- 14,- €. Platia abonentné vstupenky A

VEĽKONOČNÉ ORGANOVÉ SOIRÉE

27.4.2017, 19:00 hod.
Jednotné vstupné 6,- €. Platia abonentné vstupenky B

ŠANCA MLADÝM

11.5.2017, 19:00 hod.
Vstupné: 8,- 10,- 12,- €. Platia abonentné vstupenky A

PIANIST „Z“ PRVÝKRÁT V SR

18.5.2017, 19:00 hod.
Vstupné: 8,- 10,- 12,- €. Platia abonentné vstupenky A

SVETOZNÁMY UMELECKÝ PÁR

1.6.2017, 19:00 hod.
Vstupné: 8,- 10,- 12,- €. Platia abonentné vstupenky A

LETNÁ PORCIA SKVELEJ HUDBY

15.6.2017, 19:00 hod.
Vstupné: 14,- 16,- 18,- €. Platia abonentné vstupenky A
1 2