OD:
DO:

Slovenské národné múzeum | Celkový program

EXPOZÍCIA

1.1.2009 - 31.12.2023
V expozícii hračiek má návštevník možnosť sledovať vývoj detskej hračky od minul...

KULTÚRNOHISTORICKÁ EXPOZÍCIA

Trojpodlažná výstavná plocha s rozlohou 1 700 m2 návštevníkom poskytuje stručnú ...

MÚZEUM SLOVENSKEJ KERAMICKEJ PLASTIKY

Komplex trvalých expozícií, zameraných na prezentáciu tradičnej i súčasnej keram...

GALÉRIA IGNÁCA BIZMAYERA

Reprezentatívny výber diel popredného slovenského keramického figuralistu.

PAMÄTNÁ IZBA Ľ.ŠTÚRA

Pamätná izba, pripomínajúca posledné roky Ľudovíta Štúra, ktoré strávil v Modre,...

VOĽNÁ STREDA

Voľný vstup pre všetkých návštevníkov prvú stredu v mesiaci.

ĽUDOVÍT ŠTÚR A MODERNÉ SLOVENSKO

Stála expozícia Ľudovít Štúr a moderné Slovensko predstavuje prehľad života a di...

EXPO ŽIDOVSKEJ KULTÚRY

Stála expozícia, sprístupnená od mája 1993, oboznamuje návštevníka s dejinami a ...

KULTÚRNO-VZDELÁVACIE PODUJATIA

Vzdelávacie a kultúrne podujatia zamerané na prezentáciu a oboznámenie žiakov ZŠ...

STÁLA EXPOZÍCIA

Stála expozícia Múzea holokaustu v Seredi zachytáva riešenie Židovskej otázky na...

DEJINY A KULTÚRA CHORVÁTOV V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI

Stála expozícia, ktorá približuje niekdajší život v Devínskej Novej Vsi, najmä v...

DEJINY A KULTÚRA CHORVÁTOV NA SLOVENSKU

Stála expozícia SNM-Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku "Dejiny a kultúra Chorv...

TVORIVÉ DIELNE

4.9.2018 - 27.6.2025
Tvorivé dielne

NOC MÚZEÍ 2023

Noc múzeí 2023

DAJ MI JANIČKU JABLČKO DAM TI SVOJE SRDEČKO

10.5.2023 - 18.6.2023
Vernisáž výstavy textilných násteniek, súvisiacej s tradičným ľudovým, ale aj me...
1 2