OD:
DO:

Ústredie ľudovej umeleckej výroby | Celkový program

ZÁREZY A ERÓZIE

12.10.2018 - 25.1.2019
Autorská výstava renomovaného dizajnéra Tibora Uhrína predstavuje popri úžitkový...

KONÍČKY

18.10.2018 - 31.1.2019
Výstava Koníčky je venovaná koníkovi ako motívu, ktorého využitie má v našej spo...

KRUHY NA VODE 2018

19.10.2018 - 25.1.2019
Ústredie ľudovej umeleckej výroby predstavuje výber najlepších dizajnérskych prá...

S KOŽOU NA TRH

22.11.2018 - 6.2.2019
Ústredie ľudovej umeleckej výroby otvára predajnú výstavu S kožou na trh, ktorá ...