Hudobné centrum | Pripravujeme

PETER MAZALÁN, BASBARYTÓN (SK) – ONDREJ VESELÝ, GITARA (SK)

Koná sa v rámci Nedeľného matiné v Mirbachovom paláci. Cyklus komorných koncerto...