Múzeum roka/Galéria roka


Titul Múzeum roka/Galéria roka udeľuje minister za výnimočné výsledky pri realizácii základných odborných činností v múzeu alebo galérii a komplexný profesionálny prístup. Základným kritériom pri hodnotení poroty je kvalita predložených predmetov súťaže, súlad s odborným zameraním a špecializáciou múzea alebo galérie a dodržiavanie etických princípov múzejnej praxe. Múzeá, alebo galérie, ktoré ašpirovali na titul museli dosiahnuť mimoriadne výsledky vo všetkých 5 predmetoch súťaže – od akvizície významne zhodnocujúcej zbierkový fond, cez vedecko-výskumnú činnosť, ďalej cez bezpečnosť a odbornú ochranu zbierkových predmetov, až po prezentáciu a interpretáciu zbierkových predmetov a nové formy práce s verejnosťou, internetovú a mediálnu propagáciu.

O udelení titulu rozhodovala deväťčlenná porota, ktorú vymenoval minister kultúry na základe návrhov Zväzu múzeí na Slovensku, Rady galérií Slovenska, Slovenského národného múzea, Slovenskej národnej galérie a ministerstva kultúry.

Každý rok majú možnosť získať tento titul len dve inštitúcie – jedna v kategórii špecializované múzeá a galérie s celoštátnou pôsobnosťou, druhá v kategórii regionálne, mestské a miestne múzeá, regionálne, mestské a miestne galérie.

Múzeum roka/Galéria roka (s celoštátnou pôsobnosťou)
2014Vlastivedné múzeum v Galante
2013Slovenské technické múzeum Košice
2012titul nebol udelený
2011Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica
2010Slovenské technické múzeum Košice
2009titul nebol udelený
2008Slovenské technické múzeum Košice
2007NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica
2006Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum Bratislava
2005Múzeum vo Svätom Antone
2004Múzeum SNP Banská Bystrica
2003NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica
Múzeum roka/Galéria roka (regionálne, mestské a miestne)
2014Nitrianska galéria Nitra
2013Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
2012Galéria mesta Bratislavy
2011Múzeum mesta Bratislavy
2010Galéria mesta Bratislavy
2009Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica
2008Múzeum mesta Bratislavy
2007Galéria mesta Bratislavy
2006Liptovská galéria P. M. Bohúňa Liptovský Mikuláš
2005Liptovské múzeum Ružomberok
2004Záhorské múzeum Skalica
2003Šarišské múzeum Bardejov