Divadlo Alexandra Duchnoviča

Divadlo Alexandra Duchnoviča je profesionálnou, kultúrnou a umeleckou ustanovizňou v oblasti divadelnej činnosti. Základným poslaním divadla je utváranie podmienok na vznik a verejné šírenie divadelných diel s osobitým zameraním na rozvoj kultúrneho života Rusínov žijúcich na území Slovenskej republiky.

Lokalizácia: Prešovský kraj / Prešov

Adresa sídla: Jarková 77, 08001 Prešov

Obrázok nie je k dispozícii