Gemersko – malohontské múzeum

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je piatym najstarším múzeom na Slovensku.
Jeho vznik siaha do roku 1882. Hlavným zameraním múzea je dokumentácia prírody a spoločnosti
historického regiónu Gemera a Malohontu. Špecializáciou múzea od roku 1996
je dokumentácia hmotnej a duchovnej kultúry Rómov v širšom regióne.

Lokalizácia: Banskobystrický kraj / Rimavská Sobota

Adresa sídla: Námestie M. Tompu 5, 97901 Rimavská Sobota

Obrázok nie je k dispozícii