RCR ÚĽUV Košice

Novovzniknuté centrum má plniť úlohu kontaktného miesta pre širokú verejnosť ako zdroj informácií o ľudových remeslách v súčasnosti.

Lokalizácia: Košický kraj / Košice

Adresa sídla: Mäsiarska 52, 040 01 Košice

Email: rcrke@uluv.sk

RCR ÚĽUV Košice