Pálffyho palác

Pálffyho palác na Zámockej 47 v Bratislave v Starom Meste v Podhradí bol postavený v čase prestavby Bratislavského hradu. Prestavbu viedol Pavol Pálffy (1590 – 1653), ktorý si palác postavil na Schlosgrunde. Palác je zrekonštruovaný, konajú sa v ňom koncerty, výstavy či diskusie.

Lokalizácia: Bratislavský kraj / Bratislava

Adresa sídla: Zámocká 47, 811 01 Bratislava

Pálffyho palác

V roku 1985 bol palác zapísaný do zoznamu nehnuteľných pamiatok a v roku 1989 vznikla ďalšia architektonická štúdia, počítalo sa s využitím objektu pre Zväz slovenských výtvarných umelcov, aj ako stála expozícia Bratislavského hradu na výstavy.

Kontakt: Tel.: +421 254433627, www.gmb.sk/content/palffyho-palac