Slovenská národná knižnica

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice

Lokalizácia: Žilinský kraj / Martin

Adresa sídla: Nám. J. C. Hronského, 036 01 Martin

Slovenská národná knižnica

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice bola postavená v rokoch 1964 až 1975. Nachádza sa nad mestom Martin v mestskej časti Hostihora a je dominantou mesta Martin.
Vo svojej sídelnej budove poskytuje SNK všetky typy knižnično-informačných služieb. Táto budova je aj sídlom odborných a administratívnych organizačných útvarov.