Synagóga v Prešove

Synagóga v Prešove je súčasťou komplexu židovských komunálnych inštitúcií. Ortodoxná synagóga, postavená v roku 1898 stavebnou firmou Kollacsek a Wirth, je dvojpodlažná budova bez veží. Bohato zdobené interiéry s plne zachovaným inventárom patria k najatraktívnejším židovským pamiatkam na Slovensku.

Lokalizácia: Prešovský kraj / Prešov

Adresa sídla: Okružná 32, 080 01 Prešov

Synagóga v Prešove

Stavba sa dodnes využíva ako modlitebňa. Na ženskej galérii je inštalovaná tzv. Barkányova zbierka judaík - expozícia Múzea židovskej kultúry. Synagóga je súčasťou hodnotného komplexu židovských komunálnych inštitúcií (modlitebňa, chéder - židovská škola, rabinát, rituálny bitúnok), ktorý Ortodoxná obec budovala od osemdesiatych rokov 19. storočia v priestore za mestskými hradbami.