Sídelná budova SNM

V sídelnej budove SNM v súčasnosti sídli Riaditeľstvo SNM a Prírodovedné múzeum SNM. Na druhom a treťom poschodí sú pre verejnosť prístupné prírodovedné expozície. Na treťom poschodí sa nachádza odborná knižnica. Priestory prízemia a prvého poschodia budovy využíva Riaditeľstvo SNM na výstavné účely.

 

 

Lokalizácia: Bratislavský kraj / Bratislava

Adresa sídla: Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava

Sídelná budova SNM

Stavba súčasnej sídelnej budovy Slovenského národného múzea bola pôvodne určená pre Poľnohospodárske múzeum (1924-1940), pobočku Československého zemědělského muzea (1924-1928), ktorého expozície boli slávnostne otvorené 4. mája 1930. Projekt podľa návrhu architekta Milana Michala Harminca, jedného z najaktívnejších predstaviteľov tzv. prvej generácie slovenských architektov, bol realizovaný v rokoch 1924-1928.

Múzejná budova na Vajanského nábreží patrí k pozoruhodným a cenným stavbám mesta Bratislavy. Je totiž jednou z mála zachovaných realizácií oficiálnej architektúry dvadsiatych rokov 20. storočia na Slovensku. Umelecká výzdoba priečelia je dielom F. Úprku. Dominantné vstupné dvere s bronzovými výplňami zhotovil S. Paukert. Koncom druhej svetovej vojny budovu múzea silne poškodilo bombardovanie. Rekonštrukčné práce po vojne viedol architekt Milan M. Harminc.

V sídelnej budove Slovenského národného múzea v súčasnosti sídli Riaditeľstvo SNM, ktoré ako svoje výstavné priestory využíva prízemie a prvé poschodie. Stále expozície Prírodovedného múzea sú situované na druhom a treťom poschodí. V budove sa nachádza aj odborná knižnica, prístupná pre verejnosť.