Kaštieľ Dolná Krupá

SNM - Hudobné múzeum má vysunuté pracovisko s expozičnými, výstavnými a depozitárnymi priestormi v areáli Kaštieľa v Dolnej Krupej; na tomto pracovisku múzeum zabezpečuje tiež styk s bádateľmi.

Lokalizácia: Trnavský kraj / Dolná Krupá

Adresa sídla: Dolná Krupá , 91965 Dolná Krupá

Obrázok nie je k dispozícii

Výstavba kaštieľa je spojená s rodinou Brunsvikovcov. Pôvodne zemiansky rod sa na území dnešného Slovenska preukázateľne nachádzal v Hlohovci v 16. storočí. Sobášom s Máriou Teréziou Vitálisovou sa Michal II. Brunsvik (1671 - 1719) stal majiteľom krupského panstva. Jeho syn Anton, ktorý vyštudoval právo na trnavskej univerzite, nechal v rokoch 1749 - 1756 na mieste staršieho objektu postaviť kaštieľ v barokovom slohu podľa projektov cisárskeho dvorného staviteľa Johanna Baptistu Martinelliho st. V roku 1775 panovníčka Mária Terézia povýšila Antona I. Brunsvika do grófskeho stavu s právom nosiť predikát de Korompa (z Krupej).