ŠVK – dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry

Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry dokumentuje rómske kultúrne dedičstvo do digitálnej podoby a prezentuje ho na internetovom portáli www.portalsvk.sk

Lokalizácia: Prešovský kraj / Prešov

Adresa sídla: Námestie mládeže 4, 08189 Prešov

WWW: www.portalsvk.sk

Infolinka: +421 51 2454 403

Email: dicrk3@svkpo.gov.sk

ŠVK – dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry


pondelok-štvrtok: 09.00-15.30 piatok 09.00-12.00