Slovenská národná knižnica – Slovanské múzeum A. S. Puškina

Slovanské múzeum Alexandra Sergejeviča Puškina je odborným pracoviskom prezentácie slovensko-ruských literárnych a kultúrnych vzťahov.

Lokalizácia: Trenčiansky kraj / Brodzany

Adresa sídla: Nám. J. C. Hronského , 95842 Brodzany

Slovenská národná knižnica – Slovanské múzeum A. S. Puškina

Expozícia múzea je z pohľadu návštevníkov jedinečná. Nesleduje totiž vývin iba jednej národnej literatúry, alebo život a dielo jedného autora, ale porovnáva vývin slovenskej literatúry v kontexte širších slovensko - ruských vzťahov od veľkomoravského obdobia po začiatok 20. storočia.

email: slovanske.muzeum@snk.sk 

Info linka: +421 38 2452 653, +421 38 2452 652

Pondelok - piatok 9:00 - 15:00, sobota 10:00 - 14:00

www.snk.sk