Národná kultúrna pamiatka pamätník Nemecká

Expozícia je venovaná jednej z najtragickejších kapitol slovenských novodobých dejín - represáliám nemeckých nacistov a ich domácich kolaborantov z radov Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy (POHG) a príslušníkov nemeckej národnostnej skupiny.

Lokalizácia: Banskobystrický kraj / Banská Bystrica

Adresa sídla: Nemecká, Banská Bystrica

Národná kultúrna pamiatka pamätník Nemecká

Nemecká sa do slovenských dejín výrazne zapísala v januárových dňoch 1945, kedy sa vápenná pec, situovaná na rozhraní chotárov obcí Ráztoka a Nemecká, stala nemým svedkom tragických udalostí.

email: muzeumsnp@muzeumsnp.sk

kontaktná osoba za inštitúciu: Beáta Sojáková

www.muzeumsnp.sk/expozicie/kulturna-pamiatka-nemecka/