ŠVK - oddelenie knižnično-informačných služieb

Oddelenie knižnično-informačných služieb poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby a realizuje kultúrne, spoločenské, vzdelávacie a odborné podujatia

Lokalizácia: Prešovský kraj / Prešov

Adresa sídla: Námestie mládeže 1, 08189 Prešov

WWW: www.svkpo.sk

Infolinka: +421 51 2454 212

Email: okis@svkpo.gov.sk

ŠVK - oddelenie knižnično-informačných služieb

pondelok: 12.30-18.00 utorok - piatok: 10.00-18.00