Predná izba ÚĽUV

ÚĽUV počas niekoľko desaťročí starostlivosti o ľudovú umeleckú výrobu na Slovensku vytvoril viaceré fondy prezentujúce ľudový odev a ľudovú výrobu.

Lokalizácia: Bratislavský kraj / Bratislava

Adresa sídla: Námestie SNP 12, 81101 Bratislava

Predná izba ÚĽUV

V roku 2009 ich sústredil vo svojom Múzeu ľudovej umeleckej výroby, aby im bolo možné venovať pozornosť na kvalitatívne vyššej úrovni z hľadiska uloženia, ošetrenia a odborného spracovania. V novom predajno-výstavnom priestore na Námestí SNP č. 12 v Bratislave vám ÚĽUV postupne predstaví vybrané špecifiká jednotlivých regiónov Slovenska, ktorým sa počas svojej existencie venoval.